Chào mừng bạn đến với trang web Từ Thiện Làng Tre

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Phát minh tạo nên sự cần thiết
Hãy đơn giản hoá cuộc sống
Lao động chinh phục được tất cả
Hãy làm một cái gì đó có phong cách
Khi tầm mắt mở rộng ra, ta mới biết mình thiếu hiểu biết đến nhường nào

Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017

Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 1
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 2
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 3
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 4
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 5
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 6
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 7
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 8
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 9
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 10
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 11
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 12
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 13
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 14
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 15
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 16
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 17
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 18
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 19
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 20
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 21
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 22
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 23
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 24
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 25
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 26
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 27
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 28
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 29
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 30
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 31
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 32
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 33
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 34
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 35
 • Hình ảnh xây dựng nhà ăn tháng 4-2017 - Hình mô tả 36

Trở lại

Hình ảnh khác

Hình ảnh

Hoàn cảnh khó khăn mới

Hỗ trợ trực tuyến

 • Giám Đốc

  0977.32.99.69 - 0937 144 249

  ĐĐ. Thích Chiếu Bổn
 • Cung cấp thông tin - chỉ đường

  0833.952.778

  Văn Phòng Làng Tre

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 2
 • Trong ngày: 8
 • Hôm qua: 93
 • Tổng truy cập: 370052